Aanvraag laptop van school

Hoewel we van mening zijn dat ‘wie schrijft, die blijft’, merkt u dat we toch meer en meer grijpen naar de digitale hulpmiddelen om het thuisonderwijs steeds beter gestalte te geven.

Schermtijd beperken

We willen enerzijds de schermtijd beperken, maar anderzijds willen we de kansen ook niet laten liggen. Mocht de overheid aanstaande dinsdag besluiten dat de scholen nog (veel) langer dicht blijven, zullen we nog meer overgaan op digitaal onderwijs. Wij zullen een balans zoeken om enerzijds in de boeken te blijven werken, maar anderzijds ook de ontwikkeling van de leerlingen te volgen middels prachtige programma’s. U zult hier later over geïnformeerd worden.

​​​​​​​Problemen melden

Wel is het van belang voor ons om te weten of u hierin beperkingen heeft, omdat u geen (vrije) computer tot uw beschikking heeft. Bij gezinnen die ook kinderen op het VO hebben is de computer vaak al bezet. Het is echt niet zo dat we onze leerlingen de hele dag achter de computer zetten, maar een deel van de morgen zullen ze er toegang toe moeten/krijgen (of op een ander moment van de dag). Wilt u aangeven of dit problemen oplevert?