Beste ouders,

“Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europeesche menscheid achterbleef in verstomping en verdwazing , de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken.” Deze woorden schreef de bekende historicus Johan Huizinga. Dat was in 1935. ( vandaar de afwijkende spelling) Inmiddels leven we in 2021. Maar deze woorden zijn meer dan ooit op onze tijd van toepassing. Laten we het wat eenvoudiger zeggen: We leven in een onrustige tijd. En die onrust gaat ook onze school niet voorbij. We merken dat aan veel dingen. We zullen er enkele noemen: kinderen rennen over de gang; ze stoeien op de gang; in toiletten wordt geschreeuwd; kinderen hebben moeite om echt stil te zijn en om langere tijd stilte en rust te bewaren. Verder merken we dat op het gebied van fatsoen, orde en discipline er sprake is van achteruitgang. Ook hier enkele voorbeelden: kinderen zitten ongevraagd aan voorwerpen als digiborden, de stoel van de leerkrachten enzovoort; kinderen geven geen antwoord als hen iets wordt gevraagd; kinderen groeten niet terug als een leerkracht hen groet. Deze voorbeelden kunnen met vele andere vermeerderd worden.

We zullen ons niet ophouden met een analyse van de oorzaken van deze onrust en dit toenemende gebrek aan respect en fatsoen. We constateren het echter wel.

Als team van de Eben-Haëzerschool zijn we er van overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te zorgen voor rust, reinheid en regelmaat in de school. Orde , structuur en regelmaat zijn door God ook de schepping gelegd. Ze zijn inherent aan het menselijk bestaan. Voor ons temeer een reden om daarbij aan te sluiten in de school.

De school wil in dit cursusjaar een project opzetten om de rust, de discipline en het fatsoen in de school te vergroten.

Op maandag 8 november zal de hele middag in het teken staan van een nieuwe aanpak op dit gebied. Deze middag bestaat uit een aantal onderdelen. De belangrijkste zijn: 1. De algemene schoolregels worden nog eens heel duidelijk uitgelegd. Deze regels worden ook meteen met de hele school geoefend. 2. Er wordt een presentatie getoond waarin regels van algemeen fatsoen en beleefdheid worden gedemonstreerd.

Op deze middag wordt heel nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat we op dit terrein een nieuwe start gaan maken.

Ik denk dat het goed is om in deze brief een aantal zaken concreet te maken.

Allereerst noemen we de algemene schoolregels:

 1. Speel overal met kinderen, zonder iemand te hinderen.
 2. Gaat de bel dan gaan we snel, met z’n tweeën, zij aan zij zonder praten in de rij.
 3. We lopen rustig in de gang, dat is in ieders belang.
 4. Kleine problemen in de klas of op het plein, proberen we zelf op te lossen, net zo fijn!
 5. Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak.
 6. Vanaf het hek loop ik met m’n fiets naar het fietsenrek.
 7. Ik ben zuinig op spullen van mij en op die van anderen erbij.
 8. In de pauze ben ik op het plein, ik mag dan niet in de school zijn.


Naast de algemene schoolregels komen zaken aan de orde als: je zit niet aan spullen van de school of van leerkrachten. Dus je zit niet een de computer van de leerkracht, of aan het kopieerapparaat. Als de leerkracht je groet, groet je fatsoenlijk terug. Je schreeuwt of gilt niet in de school. Je valt een leerkracht niet in de rede.


Wij vinden het belangrijk om de rust in de school zoveel mogelijk te bewaren en de pauzes zoveel mogelijk te benutten om de kinderen ook echt buiten te laten zijn. We noemen de volgende punten:

 1. Kinderen mogen niet meer voor schooltijd naar binnen. Ze mogen ook niet aanbellen. ( Dit mag in de pauzes ook niet)
 2. De deurwacht vervalt. Kinderen die in pauzes buiten zijn, blijven buiten. Alleen een pleinwacht kan in uitzonderlijke gevallen kinderen naar binnen laten gaan.
 3. De leerkrachten regelen het eten en drinken ( van de kleine pauze) en de toiletgang zo, dat er een vlotte doorstroom is naar buiten en dat er geen kinderen lang in de school blijven hangen. ( Dit geldt met name voor de kleine pauze)
 4. Ook na het overeten moeten de kinderen na vijf minuten buiten zijn.


Het team heeft besloten om het overeten per klas te doen plaatsvinden. ( voor de coronatijd zaten er een aantal klassen bij elkaar in) Na het overeten wordt er door personeel van de school pleinwacht gelopen. We werken dus niet meer met overblijfouders. Dit vraagt iets meer van onze personele inzet, maar we denken dat dit de duidelijkheid en de rust ten goede zullen komen.


Naast de inzet op rust, orde, discipline en fatsoen zal de school zich ook buigen over de netheid van het schoolgebouw. Om eerlijk te zijn: in de loop der tijd zijn we er niet netter op geworden. Dat is jammer, want we hebben een prachtig en goed uitgerust schoolgebouw.


We willen dit zien als een stevige reset.


We gaan verder met een opgeruimde school, waarin rust, orde en regelmaat heersen.


We dachten het goed deze dingen onder uw aandacht te brengen.


Een hartelijke groet van het team van de Eben-Haëzerschool Elspeet.