Kinderopvang

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met ten minste 17 januari 2021. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Het kabinet gaat ouders tegemoetkomen in de gemaakte kosten van opvang tijdens de periode van sluiting tot de maximum uurprijs.

Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor:


• kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep.

• Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openingstijden van de kinderopvang.

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.


In de vakantieperiode (21 december t/m 3 januari) zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor hun reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij hanteren tijdens deze vakantieperiode.


Voor de stabiliteit van het kinderopvangstelsel en behoud van uw kinderopvangplek is het van belang dat u de factuur van uw kinderopvangorganisatie doorbetaalt. Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Ga voor meer informatie naar: www.rijksoverheid.nl/Corona-ouders-kinderopvang