We leven nog steeds in een zeer zorgwekkende periode. Ondanks de versoepelde maatregel blijft het zaak om alert te blijven. Waar heeft het ons gebracht?

​​​​​​​We zien allemaal weer uit naar het ‘normale’ leven, maar beseft u dat dat ook een leven is waarin veel meer ruimte is voor zonde en vermaak, terwijl dit nu een periode is van bezinning en rust. Waarom hunkeren we dan toch naar het normale? De Heere heeft er iets mee te zeggen!!! Laten we deze roepstem toch niet naast ons neerleggen, want eens zal Hij er op terugkomen.

Wat groot en lankmoedig is de Heere, nu Hij ook weer regen geeft. De natuur smachtte naar water. Ook weer een teken van Gods trouw…. zolang dag en nacht, winter en zomer, zon en maan elkaar zullen afwisselen, zolang gaat de Heere door met het bekeren van kinderen en ouderen. Hoort u/ik er al bij?


Maatregelen

Ten eerste heeft u via de mail de verdeling van de leerlingen ontvangen. We hebben de gezinnen geclusterd en zullen twee hele dagen lesgeven (let op: ook op vrijdagmiddag). Tussen de middag eten alle kinderen op school. Zolang de maatregelen ongewijzigd van kracht blijven zullen we dit rooster niet wijzigen. Zo weten de kinderen, maar u ook, waar u aan toe bent. In principe hebben we de groep opgesplitst in achternamen a-h en i-z. Voor de gezinnen met leerlingen in groep 0 hebben we de overige kinderen op dezelfde dag gepland. Dit omdat de 0-groep alleen op maandag en donderdag naar school. Ouders van nieuwe leerlingen krijgen een apart schrijven van hun jufs. Uiteraard zijn deze kinderen van harte welkom op onze school. We hebben als school allerlei afspraken gemaakt en proberen ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM en het onderwijs specifieke protocol van de GGD Noord- en Oost Gelderland. We zullen u niet vermoeien met alle maatregelen die we getroffen hebben zoals kuchschermen, looproutes, schoolschoonmaak etc. Wat voor u belangrijk is hebben we hieronder op een rijtje gezet:


» Kom in ieder geval niet te vroeg naar school, want ook het schoolplein is verdeeld in vlakken.

» De pauze zijn opgesplitst zodat we enerzijds de ruimte hebben om te spelen en anderzijds niet te veel kinderen op een kluitje hebben.

» Ouders mogen het schoolplein- en school niet betreden, behalve als er toestemming gegeven wordt.

» Kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend.

» Vervolgens is het belangrijk om te delen dat we vanaf 11 mei 4 ingangen gaan gebruiken (zie blok hieronder).

» Ook als de school uitgaat zullen deze uitgangen gebruikt worden. Het staat goed aangegeven op de hekken, dus mocht u het niet onthouden dan wordt u geholpen.

» Voor schooltijd blijven de kinderen op het plein in hun eigen ‘vak’. Ook dit staat aangegeven.

» Na schooltijd gaan de kinderen direct naar huis.

» Houd als ouders bij het ophalen van uw kind(eren) ook de minimale afstand. Neem hierin uw eigen verantwoordelijkheid en geef het voorbeeld.


In de volgende nieuwsbrief zullen we vermelden wanneer u uw kind thuis moet houden en wanneer het naar school mag. Hierin wachten we nog op de formele berichtgeving van de GGD die ons hierin adviseert.


Laptops

De uitgeleende laptops kunt u tot nader order gebruiken voor het thuisonderwijs op de dagen dat uw kinderen niet naar school hoeven/mogen. Als we weer volledig naar school mogen ontvangen we ze graag weer retour. Dit zelfde geldt voor de gehoorbeschermers.


Kerktelefoon

Komende week zullen we (vooralsnog) voor de laatste keer een weekopening en sluiting te verzorgen. Dit zal zijn op woensdagmorgen 8.30 uur en vrijdagmiddag 16.30 uur. Te beluisteren via de kerktelefoon en http://ggelspeet.nl . Donderdagmiddag 7 maart hopen we om 16.30 uur het boek ‘Twee jonge zendelingen’ uit te lezen.


Medezeggenschapsraad

We hebben een goed overleg gehad met de medezeggenschapsraad die haar instemming heeft gegeven op de keuze die wij als team hebben gemaakt over hoe we ons onderwijs willen in gaan richten na 11 mei. Nadrukkelijk hebben zij gevraagd om aandacht te schenken aan het ‘besmettingsgevaar’ van kinderen naar ouderen. Zeker omdat er een bepaald risico ligt in de openstelling van de basisscholen wijst de MR u er op om contacten met opa’s en oma’s zoveel mogelijk te mijden.


Blijft mijn kind zitten?

Wij hebben als team gesproken over eventueel opgelopen onderwijsachterstanden en de gevolgen daarvan. In de komende periode zullen wij ervaren wat de schoolsluiting met de ontwikkeling van uw kind heeft gedaan. Na drie weken hebben wij een beeld en wordt er meer duidelijk over de normeringen vanuit de onderwijsinspectie. Wij zullen hier integer en zorgvuldig, maar zeker in overleg met u mee omgaan. Samen zullen we het beste zoeken voor uw kind(eren).

Verdeling ingangen per 11 mei 2020


  • Groep 0, 1 en 2 gebruiken de ingang met het grote hek aan de Apeldoornseweg; de kleuterjufs vangen de kinderen op plein op.
  • Groep 3 en 5 gebruiken de hoofdingang aan de Binnenweg
  • Groep 4 en 7 gebruiken het kleine hek/ingang aan de Binnenweg
  • Groep 6 en 8 gebruiken het kleine hek/ingang aan de Apeldoornseweg