Algemeen

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april. De Paasdagen liggen achter. Wij mochten samen met de kinderen stilstaan bij het heilsfeit van de opstanding van de Middelaar. Een rijke boodschap mochten we weer doorgeven. Het is voor ons allen nodig om van dood levend gemaakt te worden.


Jubileum

De komende week zal er aandacht besteedt worden aan het 75-jarig jubileum van de Eben-Haëzerschool. Diverse uitnodigingen zijn de deur uit. De activiteitencommissie en jubileumcommissie hebben talloze uren gestoken in de organisatie van de dag van gedenken en de dag van vieren. Wij zien uit naar een mooie week!


Leerlingen uit Oekraïne

Zoals u weet wordt er onderwijs verzorgd aan de leerlingen uit Oekraïne. Een hele organisatie om deze leerlingen te voorzien van onderwijs. Veel vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Gods Woord mag dagelijks in de eigen taal klinken. Voor de meesten geldt dat zij voor het eerst van hun leven in aanraking komen met de Bijbel. Wij hopen dat de Heere dit eenvoudige middel wil gebruiken om aan Zijn eer te komen.

In de pauzes en sommige lessen mengen deze kinderen zich tussen onze eigen jeugd. Met handen en voeten wordt er gecommuniceerd. Mooi om te zien hoe zij zich thuis beginnen te voelen om onze school. Wij hebben respect voor de vrijwilligers die zich voor deze kinderen inzetten.

Wellicht ten overvloede: deze kinderen en vrijwilligers zijn niet ingeschreven op onze school, maar maken gebruik van de ruimte en faciliteiten.


Verkeersexamen

Alle leerlingen van groep 7 zijn vorige week geslaagd voor het theoriegedeelte van het verkeersexamen. Van harte gefeliciteerd. Veilige kilometers gewenst!
Schoolreis

Op de jaarplanner staat de schoolreis voor groep 1-4 op donderdag 16 juni. Deze is verplaatst naar donderdag 30 juni voor de groepen 1-5. De groepen 6-8 staan nog wel gepland op donderdag 23 juni.


Hoofdluiscontrole

Na de meivakantie zal er op dinsdag weer een hoofdluiscontrole zijn. Houdt u rekening met de haardracht van uw kind?


Ter opscherping

Dit schooljaar staan de kleuren in de Bijbel centraal. Dit keer de kleur geel.


Geluwen goud. Het woord ‘geluwen’ is een onbekend woord, maar ook een moeilijk woord, zowel in het Nederlands als in het Hebreeuws. Wat betekent ‘geluwen goud? In de verklarende woordenlijst in de GBS-Bijbel staat bij geluwen: ‘geelachtig’. Goud heeft ook een geelachtige kleur. Als je het naleest in de Engelse Bijbel, in de King James Version, dan staat er in deze tekst ‘yellow’. Dat betekent geel. Dus geelachtig goud. Maar als je het uitzoekt in de woordenboeken, kom je daar ook de kleur groen tegen. Geelgroen, dat kan dus ook. In ieder geval zit er geel in en het zal hier de betekenis hebben van blinkend goud. En blinkend goud is geelachtig goud.

Hoe kom je aan goud? Goud wordt uitgegraven. Dat komt vanuit de diepte. Goud ligt niet op straat. Er is heel veel werk voor nodig om een korreltje goud te vinden. Zilver ziet op de reinheid. Dat ziet op de heiligheid van Christus. Goud ziet op de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Waar heeft de Heere Jezus Zijn borggerechtigheid vandaan gehaald? Die heeft hij opgegraven in de diepte van de dood. Hij moest aan Gods gerechtigheid genoegdoen. O, dat goud van Zijn gerechtigheid kun je nooit genoeg op waarde schatten. Christus heeft Zichzelf moeten vernederen tot in de dood. Hij werd beproefd door het vuur en Hij is er als goud uitgekomen.


Uit: Ds. A. Schot; Sprekende kleuren, uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2019, blz. 70-71