Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand augustus. De vakantie is weer voorbij. We hopen dat iedereen een goede vakantie gehad heeft en dat we weer nieuwe krachten gekregen hebben om ons werk te doen. Misschien hebt u en hebben de leerlingen ook wel een beetje spanning gehad, hoe het gaat met een nieuwe juf of meester? We hebben ondanks het warme weer, dat best wel wat vraagt van iedereen, veel opgewekte kinderen zien komen die er weer zin in hadden om naar school te gaan. Dat doet ons goed!
We willen u allen hartelijk bedanken voor de warme ontvangst die we van alle betrokkenen ontvangen hebben! Het heeft ons goed gedaan. We hopen met Gods hulp op een goede samenwerking met elkaar!


Personeel
Gelukkig zijn er geen vacatures. Een aantal klassen heeft twee collega's, die een duo vormen. Laten we het waarderen dat we op deze wijze het schooljaar mogen starten.

Parro
Wanneer uw kind vanwege ziekte niet naar school kan komen, of wanneer u vrij wilt vragen voor uw kind, wilt u dit dan bij voorkeur via Parro aan de leerkracht doorgeven? Als er ouders zijn die het toch liever per telefoon doorgeven, dan kan dit ook. Alleen vanwege gewichtige omstandigheden mag vrij gegeven worden. Wilt u een eventuele afspraak bij een dokter of tandarts zoveel mogelijk proberen buiten de schooltijden zien te regelen? Wilt u bij bijzondere omstandigheden contact opnemen met meester Heuvelman? Alvast hartelijk dank!

Schoolfruit
We hopen dit cursusjaar weer mee te doen aan het schoolfruit. De eerste levering vindt plaats op 6 september.

Overeten
We vragen ouders om als het mogelijk is zoveel mogelijk met hun kinderen thuis te eten tussen de middag. Als u verderaf woont begrijpen we dat u uw kind over wilt laten eten.


Zwemles voor diploma
De gemeente Nunspeet wil het beleid rondom zwemlessen wijzigen. SGP Nunspeet wil graag inventariseren of er nog behoefte is het volgen van de zwemlessen zoals ze nu gegeven worden, dus dat de leerlingen in groep 4 les krijgen voor het behalen van een diploma. U krijgt binnenkort van meester Heuvelman een berichtje via Parro waarop u kunt reageren.

Luistergesprekken
Op 29 augustus en 1 september hopen we onze luistergesprekken te houden. We hopen dat er een luisterend oor mag zijn ten goede van uw kinderen en onze leerlingen. Deze gesprekken worden georganiseerd voor de groepen 2 t/m 5 en groep 7.Ouderavond
Op maandag 5 september staat er een ouderavond gepland. Op deze avond hoopt ds. W. Visscher uit Amersfoort een inleiding voor ons te verzorgen over het jaarthema. Er is gekozen voor het thema 'tijd’. Bij deze van harte uitgenodigd en we hopen op uw komst! Dit is ook een mooi moment om wat nader kennis met elkaar te maken. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging.

Traktaties
Een verjaardag is een hoogtepunt! Wat kunnen ze genieten van hun verjaardag en wat is het ook spannend voor veel kinderen... De kinderen mogen in de eigen klas trakteren. Verder mogen ze ook in de personeelskamer trakteren en de klassen rond om de leerkrachten te trakteren. Het is niet de bedoeling dat leerlingen medeleerlingen in andere klassen trakteren. Dit kunnen ze bijvoorbeeld ook even op het plein doen. De traktatiestukjes behoeven niet verpakt te worden. Als u dit zelf prettig vindt, mag het natuurlijk wel.


Ter opscherping
Het thema voor dit cursusjaar is ‘tijd’.
'In den beginne .. .', zo luiden de eerste woorden van de Bijbel.
Het gaat hier dus over een begin. De kinderen weten wel hoe er soms wordt uitgezien naar het begin van een nieuw jaar of naar een verjaardag. Wat wordt er op oudejaarsavond vaak op de klok gekeken. Nog even en dan ... begint het nieuwe jaar. Wat wordt er dikwijls op de verjaardagskalender gekeken. Nog zoveel dagen en dan ... ben ik jarig. Dan begint er een nieuw levensjaar.
In den beginne. In Genesis 1 gaat het ook over een begin. Maar hier is het geen nieuw begin. Vóór dit begin was er namelijk geen tijd. Er werden geen seconden, minuten, uren of dagen geteld. Vóór dit begin was er alleen maar wat wij noemen 'eeuwigheid'. Dat is een begrip dat ver boven ons menselijk verstand en boven onze nietige, menselijke gedachten uit gaat. Ja, daar kunnen wij kleine, nietige mensjes niet eens bij. Dat kunnen wij niet bevatten. De eerste drie woorden van Gods Woord maken ons - als het goed is - meteen zo heel klein. Wie onder ons zou kunnen vertellen of uitleggen wat de eeuwigheid is? Als we zeggen: 'Het is iets wat geen begin heeft', dan hebben we er wel wát van gezegd, maar we hebben het niet begrepen. Als we zeggen: 'Het is iets zonder eind', dan hebben we er wel wát van gezegd, maar we hebben het nog niet begrepen. Het is niet alleen zonder begin en zonder einde; eeuwigheid betekent ook dat er geen vervolg van tijd is. Eigenlijk moeten we zeggen dat het nú ook eeuwigheid is. Want God staat eeuwig boven de tijd, de tijdsstroom die Hij Zelf geschapen heeft. Hij is op geen enkele wijze aan momenten of ogenblikken onderworpen.

Uit: ‘Het was zeer goed’, Ds. D. de Wit, uitgeverij de Banier, 2009Voor alle genoemde data geldt: D.v.