Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van deze maand. In de achterliggende weken mochten we eindelijk weer versoepelingen doorvoeren in school. Wat was het fijn om de contactavonden weer gewoon te doen zoals we gewend waren. Hoewel er nog af en toe wat kinderen ziek zijn, mag het momenteel gelukkig meevallen met corona op school. We leven in een zorgelijke tijd. Hetgeen in het oostblok gaande is baart ons zorgen. Wederom een roepstem komt er op ons af. Roept Hem aan, terwijl Hij te vinden is!


Personeel

Juf Leeuwis was op 1 februari 12,5 jaar in dienst van de Eben-Haëzerschool. Wij hopen dat ze nog in lengte van jaren aan onze school verbonden mag blijven.

Het 25 jarig jubileum van juf Ouwendijk is afgelopen maandag gevierd op school. De kinderen en de juf hebben een echte feestdag gehad met veel lekkers. We hopen dat de juf de krachten mag ontvangen om in het toekomende met plezier haar werk mag doen op school.


Nieuwe directeur gezocht

Zoals u begrepen heeft zal ik aan het einde van dit schooljaar stoppen als directeur van onze school. Een ingrijpend besluit. Sommigen hebben het zien aankomen, anderen totaal niet. Hoewel de nood groot is in onderwijsland heb ik de keuze toch gemaakt. Hoofdzakelijk omdat ik van mijn andere passie nu ook mijn werk kan maken. Alles wat met natuur te maken heeft boeit mij van jongsaf. Niet voor niets ben ik een ecologisch adviesbureau gestart, toen ik vanwege een teruglopend leerlingaantal minder ben gaan werken op school. Tevens vraagt ons gezin veel aandacht. Vermoedelijk kan ik dit makkelijker combineren met mijn toekomstige werk. We hopen natuurlijk dat er een opvolger gevonden kan worden. Morgen zal er een advertentie in de krant staan.


Inspectiebezoek

Vanaf 1 augustus 2021 is het nieuwe Onderzoekskader 2021 van kracht.(https://www.mijnschoolkwaliteit.nl/onderzoekskader/). In de achterliggende weken heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht en getoetst in hoeverre wij voldoen aan dit nieuwe onderzoekskader. We hebben de voorlopige bevindingen teruggekoppeld gekregen. Van de 3 thema's die zijn onderzocht, hebben wij op 1 thema een onvoldoende gekregen en op 2 thema's een voldoende met punten van aandacht/verbetering. Door de recente overgang naar een nieuwe bestuursvorm en de implementatie van deze nieuwe bestuursvorm zijn wij nog niet in staat geweest om dit nieuwe onderzoekskader volledig in te richten in onze school. Wij krijgen het komende jaar de tijd om dit onderzoekskader volledig ingericht te krijgen. De inspecteur komt volgend jaar terug om te toetsen of alles dan correct is in gericht. Om verwarring te voorkomen, dit heeft niets te maken met de onderwijskwaliteiten van onze school. Onderzoekskader 2021 heeft uitsluitend te maken op de bestuurlijke inrichting en het toezichthoudende taken van bestuur en MR.
MR

Naar aanleiding van de oproep om de vacature te vervullen voor een nieuw lid van de medezeggenschapsraad, heeft mw. Van den Berg zich aangemeld namens de oudergeleding. Ook Juf Spelt is namens de personeelsgeleding toegevoegd aan de medezeggenschapsraad. We wensen deze geleding veel plezier in hun werkzaamheden.


Eben-Haëzerschool 75 jaar

Onze school bestaat 75 jaar. Een mijlpaal waar we niet voorbij aan mogen gaan. Eben Haëzer. Samen met de activiteitencommissie zijn de voorbereidingen in volle gang om te gedenken en te vieren. Op 25 en 26 april zullen er tal van activiteiten plaatsvinden. De dag erna zal de traditionele koningsdag plaatshebben. Nadere informatie volgt.


Aanmeldingsavond

Wordt uw zoon of dochter 4 jaar tussen 1 juli 2022 en 1 oktober 2023? Dan mag uw kind bijna naar school. Op D.V. woensdag 16 maart 2022 is de aanmeldingsavond op onze Eben-Haëzerschool te Elspeet. Ook voor een oriënterend gesprek bent u van harte welkom! De deur van onze school staat van 18.30 uur tot 19.30 uur voor u open.


Ter opscherping

Dit schooljaar staan de kleuren in de Bijbel centraal.


Christus mag nog voor uw ogen geschilderd worden. Bent u er weleens verliefd op geworden? Ik hoef u niet te vragen of u verliefd bent geworden op de zonde, want dat bent u. Dat zijn we allemaal. Dat is ons bestaan. Maar bent u ook weleens verliefd geworden op Christus? Hij wordt u niet in één kleur geschilderd maar met allerlei kleuren. Hij wordt geschilderd in de witte kleur van Zijn reinheid en heerlijkheid. Hoe vaak hoort u niet in de prediking dat Hij de Zondeloze is, de Onnozele, de Heilige, de Onbevlekte. Hij wordt geschilderd met de kleur rood. Hij wordt geschilderd in de weg van Zijn bloedstorting, in Zijn menswording. Hij wordt voor uw ogen geschilderd in de hemelsblauwe kleur van Zijn Godheid. Want hij is niet alleen Mens, maar ook God. Hij is een Goddelijk Persoon die de menselijke natuur heeft aangenomen. Hij wordt u geschilderd in de scharlaken kleur van Zijn aangenomen mensheid. Hij wordt u geschilderd in de oranje kleur vanwege de oranje appelen van Zijn weldaden die hij heeft verdiend. Hij wordt u geschilderd in de goudgele kleur van Zijn onveranderlijke trouw. Hij wordt voor uw ogen geschilderd de groene kleur van Zijn onveranderlijke trouw. O, de Heere Jezus wordt voor onze ogen geschilderd met alle kleuren van de regenboog. Al die kleuren komen in Hem samen. Hij is als het ware de regenboog, want in Hem ligt zijn verbond vast.


Uit: Ds. A. Schot; Sprekende kleuren, uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2019, blz. 54


Voor alle genoemde data geldt: D.v.