Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand januari 2022. Gelukkig mochten de basisscholen weer opengaan na de kerstvakantie. Hoe fijn is het om de kinderen weer te mogen ontmoeten. Vol frisse moed zijn we het nieuwe jaar begonnen. Gelukkig is het momenteel rustig met corona in Elspeet. Wij hopen ook dit jaar weer, in alle gebrek, ons uiterste best te doen om het goede te zoeken voor de kinderen en de school.


Hoofdluiscontrole

In verband met corona wordt er niet op hoofdluis gecontroleerd. Wilt u dit zelf doen?


Contactavond

Om alvast in uw agenda te noteren. D.V. 14 en 15 februari staan de contactavonden over het rapport gepland. Meer informatie volgt nog.


Schoolkrant

De schoolkrant is deze week (verlaat) uitgereikt. Indien er adresmutaties zijn verzoeken wij u dit door te geven aan de managementassistent: mmulder@ehselspeet.nl


MR

Heeft u de oproep gezien van de MR? Aanmeldingen zijn nog welkom.


Aanmeldingsavond

Wordt uw zoon of dochter 4 jaar tussen 1 juli 2022 en 1 oktober 2023? Dan mag uw kind bijna naar school. Op D.V. woensdag 16 maart 2022 is de aanmeldingsavond op onze Eben-Haëzerschool te Elspeet. Ook voor een oriënterend gesprek bent u van harte welkom! De deur van onze school staat van 18.30 uur tot 19.30 uur voor u open.


Ter opscherping

Dit schooljaar staan de kleuren in de Bijbel centraal. Deze keer de kleur rood.


Ieder offer in de Bijbel heeft zijn eigen bijzonderheden en zijn eigen prediking. Zo is het ook met de rode vaars. Het woordje ‘rood’ is in deze inzetting van belangrijke betekenis. Hier wordt ons iets geleerd wat de andere offers niet zo duidelijk laten zien. Het rood van de vaars was natuurlijk symbolisch. Waarom moest het dier rood zijn? Rood wijst hier op de mensheid van de Heere Jezus Christus. Ik heb het al gezegd: Adam betekend 'rood'. De Heere Jezus moest het vlees en bloed van de mensen aannemen. De rechter Pontius Pilatus sprak zulke belangrijke woorden toen hij zei: 'Zie de mens'. Zie Adam. Christus heeft het rode bloed aangenomen om te kunnen lijden en sterven. Maar rood is ook de kleur van de redding. Zonder bloedstorting is er verzoening. Zo predikt deze rode vaars de waarachtige mensheid die de Heere Jezus Christus zou aannemen. Maar het betekent ook de redding die er zijn zal door Zijn offer en bloed. Wat is dat een duidelijke heenwijzing!

Uit: Ds. A. Schot; Sprekende kleuren, uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2019, blz. 30Data

14 en 15 februari: contactavond rapport

16 maart: aanmeldingsavond nieuwe leerlingen


voor alle genoemde data geldt D.V.