Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni. Het schooljaar loopt op zijn einde. Een heel apart idee om aan mijn laatste weken bezig te zijn voor onze school. Inmiddels zijn we begonnen om dhr. Heuvelman in te werken. Heel fijn om samen de overdracht te doen. Hij heeft er veel zin in om de school verder te helpen.


Themaweek

Aankomende week hebben we de laatste themaweek over ons jaarthema ‘Kleuren in de Bijbel’. Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief voor het Bijbelrooster voor thuis.


Schoolreis

Volgende week donderdag 23 juni hopen groep 6-8 op schoolreis te gaan naar de Spelerij en Uitvinderij in Dieren. De groepen 1-5 hebben deze dag vrij. Vrijdag 24 juni hebben alle klassen vrij. Donderdag 30 juni gaan de groepen 1-5 op schoolreis. De groepen 6-8 hebben deze dag gewoon les.


Kennismaking nieuwe groep

Maandagmiddag 4 juli van 14.00-15.00 uur hopen de leerlingen kennis te maken in hun nieuwe groep. De leerlingen die volgend schooljaar in groep 1 komen worden dan ook verwacht voor een eerste kennismaking met de school en de juf (ook de groep 0 leerlingen).


Formatie volgend cursusjaar

De groepsverdeling voor het komende schooljaar is gelukkig weer rond gekomen:

Groep 0: Juf C. de Weerd en M. Visser

Groep 1: Juf G. Wisse

Groep 2: Juf van Duijn (maandag) en juf Franken

Groep 3: Juf Leeuwis en juf Slingerland (dinsdag en woensdag)

Groep 4: Juf Ouwendijk (maandag en dinsdag) en juf Bleijenberg Groep 5: Meester Heijboer en Juf van Lagen (dinsdag)

Groep 6: Meester Schuttel

Groep 7: Meester Roestenburg

Groep 8: Meester Roest

Wij zijn enorm blij en dankbaar dat ten tijde van een krapte op de arbeidsmarkt er drie nieuwe collega’s benoemd konden worden: Dhr. Heuvelman, dhr. Roestenburg en mw. Franken.


Herfstvakantie

Er komen al vragen binnen wanneer de herfstvakantie is het komende schooljaar. Deze is vastgesteld op 24-28 oktober 2022. De overige vakantiedata ontvangt u via de schoolgids die in de eerste week van het nieuwe schooljaar aan de oudsten wordt uitgereikt.


Ter opscherping

Dit schooljaar staan de kleuren in de Bijbel centraal. Dit keer ‘Kleur bekennen’. Geen enkele kleur is zo besmettelijk als wit. Wanneer rood of groen of paars wat gemengd worden met een andere kleur dan geeft dit een kleurnuance, maar daardoor nog geen andere kleur. Maar met wit ligt het anders. Wit verdraagt geen menging. Elke geringe kleurtoevoeging maakt wit niet tot wit. Wit gedoogt geen menging, wanneer wit althans zuiver wit wil blijven. Zo geldt dat ook voor het leven naar en uit Gods Woord. Wanneer iemand gereinigd is door het bloed van het Lam, dan is elke overtreding van een van de geboden een bezoedeling van het zuivere wit. Reiniging en zondigen sluiten elkaar uit. Het is dan ook in de dagelijkse praktijk van het leven, hetzij thuis, hetzij op school of op het werk, dat de witte geloofskleur bekend en herkend moet kunnen worden en blijven. Veel kerkmensen lijken helaas op een kameleon: zij kunnen hun eigen kleur camoufleren met de kleur van hun omgeving. Zij zijn voor de buitenwereld niet meer herkenbaar, noch aan hun kleding, noch aan hun gesprekken, noch aan hun gedrag. Zij willen vooral niet uit de toon vallen. Daar blijft geen eigen geur of kleur meer over. Hun witte kleur is geassimileerd (aangepast) aan de wereld. Zij vormen geen leesbare brief van Christus, hoewel zij hiertoe wel door het Woord worden opgeroepen. Hier komen we terecht bij een teer punt, ook een heel persoonlijk punt. Waar staan wij in dit leven: bewandelen we de smalle of de brede weg? De Heidelbergse Catechismus valt met de eerste vraag meteen met de deur in huis: "Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven?" Dat is toch geen vraag die we onszelf pas stellen op ons sterfbed, zo we dat al krijgen. We kunnen niet de rol van toeschouwer blijven spelen. Tijdens ons leven moet duidelijk worden wiens eigendom we zijn. Of verschuilen wij ons door te zeggen: "In onze kringen praat men daar niet zo gemakkelijk over". Kleur bekennen in ons leven is allernoodzakelijkst. In de eerste plaats tegenover de Heere. In Hooglied 2:14 staat: "Toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen". In de tweede plaats is kleur bekennen noodzakelijk tegenover onze naaste. Wat te denken van een huwelijk waarin man en vrouw elkaars diepste zielenroerselen niet kennen? Is de een onwetend van de eeuwige bestemming van de ander als de laatste afreis daar is? De rechtstreekse vraag naar elkaars innerlijk kan vriendschap maken voor het gehele leven. (…) Echter, behalve vrienden kan een rechtstreekse vraag ook vijanden opleveren. Getuige zijn betekent immers, naar het grondwoord, ook martelaar zijn. Getuigen van de vaste hoop die in ons is brengt eveneens verwijdering mee. Zijn smaadheid dragen geeft geloofsverdieping. Wanneer wij het "lijden worden waardig geacht" (1 Petrus), is het vooruitzicht "de witte klederen en de witte keursteen" (Openbaring 2:17 en 3:4). "Wat is het vooruitzicht schoon" (Psalm 19:6, berijmd). Juist in onze dieppaars kleurende maatschappij is het van levensbelang dat de witte keurlingen gezien worden en tot een voorbeeld worden om anderen tot jaloersheid te brengen.

prof. dr. A. van Nieuw Amerongen, Kleur bekennen, Reformatorisch Dagblad (Welbeschouwd), 24-10- 1998 

Data

23 juni: schoolreis groep 6-8, groep 1-5 vrij

24 juni: alle leerlingen vrij

30 juni: schoolreis groep 1-5

1 juli: afscheid groep 8

4 juli: rapportavond 2

6 juli: rapport mee

7 juli: laatste schooldag


Voor alle genoemde data geldt: D.v.