Een week later dan gepland en beloofd ontvangt u hierbij alsnog de nieuwsbrief. Ontstellend was het bericht dat we uit moesten doen over het overlijden van meester Kersbergen. Diepe rouw bezet de familie, de collega’s en de klas, maar ook andere kinderen van school. Een zo geliefde meester die na vele jaren ons ontvallen is, heeft grote impact. Eerbiedig en eenvoudig hebben we op school geprobeerd hier aandacht aan te schenken. Om het, met name voor de jongere kinderen tastbaar te maken, hebben we een gedenktafel ingericht. Hier kunnen kinderen en collega’s in stilte aan de meester denken. Een ernstige roepstem voor ons allen hoe broos het leven is. ‘Zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan terwijl Hij nabij is…….’ We wensen zijn familie, in het bijzonder zijn vrouw, maar ook juf Kersbergen van harte Gods ondersteuning en kracht toe.


Personeel

U wilt niet weten hoe dankbaar ik ben met ons team. U weet dat we weer in een bijzonder schooljaar zitten, waar vrijwel niets gaat zoals we gehoopt en gepland hebben. Verdrietige gebeurtenissen, onzekere tijden met coronagevallen onder collega’s, ouders en kinderen, krappe tijden in de personeelsbezetting en zo zijn er nog tal van zaken te noemen die ons moedeloos zouden kunnen maken. En toch mogen en moeten we opmerken: EBEN-HAEZER. Er wordt vol passie en liefde gewerkt door het team, collega’s springen bij waar nodig, een stapje harder lopen is geen opgaaf. Dit geldt voor iedere collega: schoonmaakpersoneel, onderwijs- en managementassistenten, leerkrachten en vrijwilligers. Een rijke zegen voor onze school.


Project gedrag EHS

We hebben in Parro een bericht uitgedaan hoe wij de normale fatsoensnormen aandacht geven. Respect voor mens en ding staat centraal. Rust, reinheid en regelmaat is voor ieder kind van groot belang. Van groot belang is dat we het volhouden met zijn allen. Wij zullen dus na iedere vakantie de kinderen wijzen op de gemaakte afspraken. Over het algemeen zijn we niet ontevreden, al zijn sommige kinderen wat vergeetachtig. Wij helpen ze in ieder geval herinneren. Ook sommige ouders zijn wat vergeetachtig, want een onderdeel van het project gedrag EHS is dat we zelf het overblijven voor onze rekening nemen: zowel het eten als de pleinwacht wordt door leerkrachten gedaan. . Laat nu vrijwel iedere dag een ijverige moeder pleinwacht komen lopen…


Corona

De coronabesmettingen vallen op onze school nog mee ten opzichte van de landelijke, maar zeker ook de regionale cijfers. Blijft u aub alert op de gezondheid van uw kind(eren). Bij twijfel vragen wij u echt om aan de veilige kant te gaan zitten en het kind thuis te houden. Er zijn zelfs scholen gesloten in de regio. Wij ervaren het als zegen, meer dan ooit, als we alle groepen op school mogen hebben.


Gymzaal

Na ruim een jaar kunnen we eindelijk weer in de ‘eigen’ gymzaal. De nieuwe gymzaal aan de Vierhouterweg is af en de eerste zweetdruppels liggen er. Gelukkig zijn we dus van het ‘vervoersprobleem’ af. We zijn blij dat er de achterliggende periode niets is gebeurd toen we met de fiets naar de Uddelerweg moesten. Nu kunnen we weer lopend gelukkig.


Tot slot

Rest mij een ieder hartelijk dank te zeggen voor de felicitaties alsook de bijdragen voor mijn verjaardag van jl. 5 november. Een gezellige morgen met schoolontbijt en een rondgang door de groepen staat in mijn geheugen gegrift. Een electrische bosmaaier werd mijn deel. Dank.


Data

1 december 2021: meester Schuttel jarig

7 december 2021: inloopochtend centrum jeugd en gezin over hooggevoeligheid (info volgt)


Voor alle genoemde data geldt: D.v.