Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober. De eerste periode ligt achter ons. Een hele moeilijke start hebben we achter de rug. Direct aan het begin van het schooljaar enkele groepen in quarantaine. Veel ouders en kinderen waren ziek. Veel betrekkingen zijn weggevallen in deze periode. We kunnen zeggen dat dit heel intensief is geweest voor personeel en kinderen. Er liggen nu ongeveer twee weken achter waar corona nauwelijks een rol speelde op school. Gelukkig mochten we in deze periode wel de schoolreis door laten gaan. Een dag waar alle kinderen genoten hebben. Inmiddels horen we weer wat positieve besmettingen om ons heen. We hopen dat het verder mee mag vallen. Tegelijkertijd baart het maatschappelijk debat grote zorgen. Reformatorisch onderwijs komt meer en meer onder druk te staan. Artikel 23 van de grondwet staat onder spanning. Zo ook de identiteitsverklaringen die momenteel nog in gebruik zijn. Er staat veel te veranderen. Zorgelijk. Laten we het onderwijs en de overheid toch vurig opdragen aan de Heere, die regeert! Onze scholen zouden planthoven van Christus moeten zijn. Wat brengen wij daarvan terecht? Lees maar eens mee hoe het zou moeten liggen, dan past zwijgen….

Artikel DRS


Personeel

Zoals u wellicht heeft gelezen zijn wij dringend op zoek naar leerkrachten. Weet u nog mensen die een diploma hebben en op onze prachtige school zou willen werken? Breng ze dan in contact met ondergetekende. Het vervangen van personeel wordt hierdoor ook erg moeilijk. Wij zullen dus genoodzaakt zijn om, bij uitval van leerkrachten, de kinderen eerder thuis te laten dan wenselijk en dan zoals we gewend zijn. Wij zoeken naar een oplossing, maar vragen tevens uw begrip.


Overblijven

Het gebeurt met grote regelmaat dat ouders vergeten om tussen de middag pleinwacht te lopen. Te vaak zijn er ouders alleen of zelfs helemaal niet. Dit is erg jammer, want de sfeer op het plein wordt er daardoor niet beter op. Daarbij is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om een veilige pauze te faciliteren. Graag verzoeken wij u om de data dat u ingepland bent in uw agenda te noteren.


Deelname Schoolzuivel programma van Friesland Campina, start 1 november 2021

Onze school is geselecteerd voor het schoolzuivelprogramma. Deelnemende scholen ontvangen wekelijks gratis zuivelproducten voor de gehele school gedurende 20 weken per schooljaar, ingaand na de herfstvakantie. De deelnemende scholen ontvangen halfvolle zuivel, karnemelk en halfvolle yoghurt in grootverpakking, voldoende om twee keer per week aan alle kinderen die hier gebruik van wensen te maken, uit te schenken.


Schoolfruit vanaf 15 november t/m 18 april

Onze school doet ook weer mee met het project schoolfruit. Voor alle kinderen is er een stukje fruit nu de R weer in de maand zit. Allerhande (apart) fruit wordt wekelijks vers geleverd.


Gymzaal

Na de herfstvakantie mogen we weer in de gymzaal aan de Vierhouterweg. We hoeven dus de reis niet meer te maken naar de sporthal. Het ziet er prachtig uit en we zien er naar uit om deze moderne zaal in gebruik te nemen.


Nationaal Schoolontbijt

Op 4 november doen we ook mee met het nationaal schoolontbijt. Het doel is om de kinderen te leren dat een goed ontbijt belangrijk is om op school hun werk te kunnen doen.


Stichting leerlingenvervoer

Zoals u weet hebben we eerder een stichting opgericht om leerlingen te vervoeren van Elspeet naar Zwolle. Een vrijwillig bestuur en vrijwillige chauffeurs trekken deze kar momenteel. Ik kreeg een verzoek om onderstaand bericht te verspreiden.

Dringend chauffeurs gezocht! De stichting leerlingenvervoer Veluwe-IJsselland vervoert kinderen die om diverse redenen geen regulier onderwijs in Elspeet kunnen volgen. En daarom naar het speciaal basisonderwijs EliëzerObadjaschool gaan in Zwolle. Het doel van deze stichting is de reistijd zo kort mogelijk te houden en de kinderen vervoer te bieden zo veel mogelijk in eigen sfeer en rust. De stichting voorziet duidelijk in een behoefte daar er momenteel meer aanvragen zijn dan mogelijkheden tot plaatsing in één van de bussen van de stichting. In verband hiermee en om de huidige routes te waarborgen zijn we dringend op zoek naar mensen die een enkele keer of regelmatig willen rijden. Het is dankbaar werk waarbij u veel kunt betekenen voor deze kinderen en hun ouders. Heeft u af en toe tijd over en kunt u ongeveer 2 uurtjes per keer van huis af dan bent u van harte welkom. Alles is bespreekbaar, of het nu om een vaste dag of dagdeel gaat of maar 1x per maand één ritje het past altijd in onze planning. Neem voor meer (vrijblijvende) informatie contact op met de planner van de stichting dhr M.C. Schouten: 06-13145010 Of stuur een mail naar: stichtingleerlingenvervoer@gmail.com


Dankdag 3 november 2021

Op woensdag 3 november mogen we weer dankdag vieren. Deze dag is de school dicht.


Uitzending fam. J. Bolier-opbrengst actie Bethlehem

Afgelopen periode is er een presentatie gegeven door familie Bolier over de stichting Bethlehem. Er is een actie aan verbonden door middel van een kaartenactie en kruisjeskaart. Het prachtige bedrag van €3737,37 hebben wij mogen overhandigen tijdens de voorleeswedstrijd.


Angst en dwang

‘Angst is helpend, overmatige angst is schadend.’ Dit onderwerp vormt de leidraad voor de Regioavond Veluwe van 'Vereniging Een Handreiking': Vereniging voor familieleden van mensen met een psychische ziekte. De avond wordt gehouden op D.V. donderdag 11 november 2021 in de Opstandingskerk, Feithenhofweg 24, te Nunspeet. Inloop: 19.15 uur Opening: 19.45 uur door de voorzitter Dhr. W. Visser. Dhr. A. Sierksma zal een lezing voor ons houden. Hij is GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog bij Eleos. Oud-behandelcoördinator van de intensieve, dagklinische angstbehandeling. Er zal een collecte zijn voor de onkosten. Hartelijk welkom. De lezing is ook te volgen via kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10689 of via YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7NL8kvmRyY2tVRyi4Qn9w Voor meer informatie www. vereniging een handreiking.nl


Ter opscherping

Dit schooljaar staan de kleuren in de Bijbel centraal. Ds. I. Kievit schrijft als volgt: ‘Hebt gij dat boekje wel eens gezien met zijn vier bladzijden? Ik heb het hier voor mij liggen. Woorden staan er niet in geschreven. De omslag is zwart, pikzwart. De tweede bladzijde is rood, bloedrood. De derde bladzijde is wit, wit als sneeuw. En de laatste bladzijde geel, goudgeel. Kunt gij dit boekje zonder woorden lezen? Luister maar. Zwart, zwart door de zonde, zwart als de tenten van Kedar. Rood, rood het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Mijn Liefste is blank en rood en Hij draagt de banier boven tienduizend. De zwarte zondaar gewassen in het rode bloed, is wit als sneeuw en reist naar de sta met zijn goudgele straten. Haar straten zijn van goud. Zwart als de tenten van Kedar en toch lieflijk als de gordijnen van Salomo.’


Voor alle genoemde data geldt: D.v.