Hierbij weer een nieuwsbrief van school. Inmiddels zijn we in een fase beland waar de meeste kinderen weer op school zijn. Een moeilijke start van het schooljaar ligt achter ons. We hopen dat we nu een periode ingaan waar we ons onderwijs kunnen inrichten zoals we graag zouden willen. Wij danken u voor de inzet de achterliggende weken om ook nu weer invulling te geven aan het thuisonderwijs.


Schoolreis

Wij mogen samen met de kinderen terugzien op een mooie schoolreis. Zowel groep 1-5 als groep 6-8 heeft een erg fijne dag gehad. Er wordt altijd erg uitgekeken naar een schoolreisje. Twee jaar hebben we het moeten laten schieten. De kinderen hebben heerlijk genoten. De begeleiders van de bovenbouw worden bij deze nog hartelijk bedankt voor hun inzet.


Familie Bolier

Vandaag worden er presentaties verzorgd in de klassen voor stichting Bethlehem. Zoals u weet hoopt familie Bolier te vertrekken naar Afrika. Graag willen wij een actie koppelen aan dit doel. Uw steun is broodnodig! Dus wij willen u vragen de kinderen te stimuleren om geld in te zamelen voor dit doel. Er gaat vandaag informatie mee met de kinderen. Groep 6 & 7 zullen kaarten verkopen. Groep 1 -5 krijgt een afstreepkaart mee. De week voor de herfstvakantie zullen we de actie afronden. Kinderen die zich hiervoor inzetten krijgen een cadeautje. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de stichting: www.stichtingbethlehem.nl


Kinderboekenweek

Wij zijn weer bezig met het organiseren van een voorleeswedstrijd in het kader van de kinderboekenweek (6-17 oktober). De reden dat we aandacht besteden aan dit thema is dat het lezen erg belangrijk is voor nu en later. Dat willen wij als school zoveel mogelijk stimuleren, ook na deze week. Wij willen u dan ook graag attenderen op het lidmaatschap van Tolle Lege. Neem maar eens een kijkje op de vernieuwde website: www.tollelege-elspeet.nl


Ouderavond met ds. Schot

Op donderdag 7 oktober 2021 staat de ouderavond gepland. Ds. Schot hoopt een inleiding te verzorgen over ‘kleuren in de Bijbel’. Als school hebben we dit thema ook gekozen voor onze themaweken. Nadere informatie volgt.


E-waste

De leerlingen van groep 7 doen mee aan de E-wasterace: Elektronisch afval is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld! Bij iedereen in huis slingeren wel oude apparaten rond, zoals een oude telefoon, frituurpan of doos met kabels. Van dit elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd, kunnen we weer allemaal nieuwe dingen maken. Maar dan moet het wel op de goede manier worden ingeleverd. Met de E-waste Race maken we het inleveren van je e-waste leuk, leerzaam en gemakkelijk! De E-waste Race is een wedstrijd tussen scholen in een regio of gemeente om zoveel mogelijk elektronisch afval bij mensen uit de buurt op te halen. De school scoort hier punten mee die op deze site worden bijgehouden. Na vier weken wordt de winnaar bekend die een leerzame schoolreis wint. Heeft u nog elektrische apparatuur? Meldt het hen.


Ter opscherping

De Bijbel is boordevol symbolieken. De getalsymboliek is heel sprekend. Er blijft een gedeelte van de Godsopenbaring onderbelicht als we daar geen oog voor hebben. Over het algemeen is er zeker te weinig aandacht voor de kleursymboliek. Wij zijn vaak niet gewend om zo te denken. De kleursymboliek maakt duidelijk dat de Schepper ook spreekt door kleuren. We moeten wel oppassen dat we niet in iedere kleur altijd een symbolisch spreken zien. Een getal heeft in een geschiedenis geen symbolische betekenis, maar een letterlijke. Een kleur heeft niet altijd een symbolische waarde, maar wel symbolische stoffen, allegorische stoffen of profetische stoffen. Wat daalt de Heere laag af in Zijn spreken tot gevallen mensen. Maar ook van dit spreken geldt: ‘De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die Des Geestes Gods zijn'. Ten slotte, een bijzondere reden waarom de kleuren onze aandacht vragen is het feit dat 'de kleuren van de regenboog’ door de wereld een totaal andere lading hebben gekregen. Laten wij de Bijbelse spreken daartegenover plaatsen, opdat wij en onze kinderen dit spreken van de Schepper niet kwijtraken.

Uit: Ds. A. Schot; Sprekende kleuren, uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2019, blz. 7-8

Voor alle genoemde data geldt: D.v.