Een protocol op basis van de richtlijnen van het RIVM, de GGD en de Gemeente Nunspeet.

Al deze richtlijnen zijn de afgelopen dagen nauwgezet bestudeerd. Hieronder volgt een specifieke samenvatting die relevant is voor onze school.

Alle genoemde maatregelen gelden vanaf 11 mei 2020 tot nadere officiële berichtgeving vanuit de overheid.


GGD
Onderwijspersoneel met klachten die passen bij het coronavirus kan vanaf 6 mei door de GGD getest worden op het coronavirus. Wanneer er geen klachten zijn, heeft testen geen zin. De indicatie voor het testen wordt gesteld door de bedrijfsartsen. Informatie over het testen en over het aanmelden voor een test is te vinden op de website van de GGD Noord-en Oost-Gelderland. Voor het testen van kinderen met klachten die passen bij het coronavirus zijn richtlijnen opgesteld. Zie hiervoor ook de website van GGD NOG.


Gemeente
Het CROW heeft alle gemeenten in Nederland voorzien van het concept document ‘’Verkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs 11 mei 2020’’. In deze notitie wordt verkend welke verkeersmaatregelen scholen en gemeenten kunnen nemen om zodoende gezondheidsrisico’s rondom de school te verkleinen.


Fysieke maatregelen in en rond de school

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag worden de collega’s op school verwacht. Woensdag wordt vanuit huis gewerkt (thuisonderwijs begeleiden).

Omdat alles duidelijk zichtbaar is d.m.v. gelamineerde flyers/borden en linten hoeft onderstaande niet te onthouden te worden.

 • Vaste in- en uitgang per groep
  • Groep 0, 1 en 2 Apeldoornseweg kleuterplein
   • Fietsen voor computerlokaal
  • Groep 3 en 5 hoofdingang Binnenweg
   • Fietsen onder fietsenhok
  • Groep 4 en 7 kleine hek Binnenweg
  • Fietsen voor groep 4 en 7
  • Groep 6 en 8 kleine hek Apeldoornseweg
  • Fietsen bij de containers (nieuwe plaats)
 • Vaste toilet (iedere groep eigen toilet)
  • Groep 0, 1 en 2 kleutertoilet
  • Groep 3, 4 en 5 toilet aan de Apeldoornseweg naast groep 3
  • Groep 5 en 7 toilet naast groep 7
  • Groep 6 en 8 toilet naast groep 8
 • Grote plein wordt in tweeën gesplitst in de dubbele pauze. Ieder blijft in zijn eigen deel tijdens de pauze
 • Iedere leerkracht eet in zijn eigen groep over; daarna blijft ieder kind in zijn eigen ‘vak’.
 • In de pauze zet je de ramen en deuren zoveel mogelijk open om te ventileren.
 • In het lokaal is er duidelijk op de vloer een ‘kindvrije zone’ gemarkeerd.
 • Tevens staat er een kuchscherm in iedere klas.
 • In ieder lokaal is aanwezig:
  • Desinfecterende handgel
  • Zeeppompje
  • Papieren handdoekjes
 • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
 • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
  • Personeelskamer is gesloten.
  • Gemeenschapsruimte is ingericht als personeelskamer
 • De telefoon wordt alleen opgepakt door de directie
  • Uitgaande telefoontjes graag met eigen mobiel.
 • Eenvoudige EHBO-gevallen mag zonder beschermingsmiddelen verleend worden. Ernstiger letsel met beschermingsmiddelen.
 • Kinderen en leerkrachten wassen voor en na iedere pauze hun handen.

Schoonmaak

 • Dagelijks worden alle lokalen en toiletten schoongemaakt
 • Ook kleuterspeelgoed wordt dagelijks schoongemaakt.
 • Beperk het gebruik van speelgoed (vb max twee hoeken).
 • Vuilniszakken worden dagelijks geleegd.
 • Bij kopieerapparaat liggen doekjes; na gebruik toetsenbord schoonmaken.
 • In de keuken liggen doekjes; na gebruik koffieautomaat schoonmaken.
 • Computerlokaal mag gebruikt worden; na gebruik toetsenborden, muizen en beeldschermen schoonmaken met de doekjes.

Opvang voor zorggezinnen

Blijven we aanbieden buiten de dagen dat de kinderen les krijgen in de klas. De andere dagen dat deze kinderen worden opgevangen gebeurt dat buiten de groep.


Zitplaats leerlingen

Leerlingen mogen op hun eigen plaats zitten, maar we houden de helft van het lokaal schoon.


Thuisblijfregels RIVM

 • Wanneer een personeelslid gedurende de dag coronagerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis.
 • Wanneer een leerling gedurende de dag coronagerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis.
 • Bij twijfel kan de temperatuur van een leerling/leerkracht gemeten worden op school. Hiervoor wordt een oorthermometer gehanteerd die gedesinfecteerd wordt na gebruik.
 • De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM voor leerlingen toe. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
  • Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis.
  • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
  • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).
  • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).
 • De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM voor leerkrachten toe, dat betekent dat zij thuisblijven bij de volgende klachten:
  • Verkoudheid.
  • Niezen.
  • Hoesten.
  • Keelpijn.
  • Moeilijk ademen.
  • Koorts. Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.
 • Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
  • Personeelsleden met coronagerelateerde klachten komen niet naar school.
  • Personeelsleden met coronagerelateerde klachten worden getest conform de zorgaanpak.
  • Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de directeur).
  • Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de directeur).
  • Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in een gesprek met de directeur. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.


Hoofdluiscontrole

Hoofdluiscontrole vindt thuis plaats (oproep via nieuwsbrief)


Gymzaal

Er wordt geen gebruik gemaakt van de gymzaal


Dagelijkse terugkoppeling

Iedere dag koppelt het personeel de bevindingen van die dag terug aan directie.