Handige informatie
​​​​​​​voor ouders

Informatie

» Privacy-statement bezoekers website
» Protocol voor het gebruik van e-mail, internet, en sociale media
» Zo gaat het... Toelichting op leerlingenzorg
» Ondersteuningsprofiel Passend onderwijs
» Inspectierapporten
» Toezichtskader inspectie
» Scholen op de kaart
» Klachtenregeling

Externe organisaties
» Centrum voor Jeugd en Gezin Nunspeet
» Leerplicht (regionaal bureau leerlingzaken)
» Berseba – samenwerkingsverband Zwolle
» Steunpunt huiselijk geweld
» Passend onderwijs

Tips

» Verwijderadvies lijmvlekken